Lie's Simply Cafe - An Lie Is Forever.

Har redan haft inbrott

Att ha en säkerhetsdörr in till sitt hem är ganska stor och skön trygghet tycker jag. jag har bott i lägenheter där det har funnits säkerhetsdörrar och där det inte har funnits någon säkerhetsdörr. Och jag har fått inbrott i min lägenhet en gång där det inte fanns en säkerhetsdörr och det var inte roligt. Dom hade bara smulat sönder dörren där låset sitter med en kofot. Så det är ganska enkelt att ta sig in i en vanlig dörr. Så dom bytte ut dörren mot en säkerhetsdörr utan att jag behövde betala för det. Så det kändes skönt och tryggare.