Lie's Simply Cafe - An Lie Is Forever.

Reparation genom limning

Om man vill reparera sin träbåt kan man med fördel använda något som heter epoxi. Det går också att använda till ytbehandling eller limning. Man tar bort gammalt torrt trä och ersätter det med nytt som man limmar fast. Det gäller att få så stora limytor som möjligt för att det ska fästa bra. Ibland är skadestället inte så stort och då räcker det med att ta bort lite av det ruttna träet genom att skrapa bort det och ersätta med epoxi. Det finns också annat man kan reparera genom limning och det är stålytor. Naturligtvis ställer detta stora krav på limmet men det finns mycket starkt lim. Man får bara se till att ytorna som ska limmas är rena.